Informace o zpracování osobních údajů

 1. Stručný přehled

1.1 Vážený zákazníku, prohlašujeme, že veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-shopu provozovaném  na webovém portále https://zvirecieshop. Snažíme se shromažďovat pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro řádné poskytování služeb našim zákazníkům. V případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, pro nějž je vyžadován souhlas, tak činíme výlučně na základě souhlasu, který nám dobrovolně udělíte a který taktéž můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v čl. 10.2 těchto podmínek. Nákup produktů není jakkoliv podmíněn udělením souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a tyto nákupy můžete provést i bez toho, abyste nám svůj souhlas udělil. Pro takový případ budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, pro které máme oprávněný zájem z titulu realizace Vaší objednávky. Naše společnost používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů.

 

Bližší výčet práv a povinností týkajících se Vašich osobních údajů je uveden níže:

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Dana Právcová, se sídlem Komenského 1173, 67602 Mor. Budějovice,  IČ: 74860224, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného dne 23. 1. 2017 pod č. j.: MUMB/OOŽÚ/2039/2017 Městský úřad Moravské Budějovice.

 

 1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo a v případech Vámi uděleného souhlasu i další osobní údaje jako např. datum narození.

3.2 Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

3.3 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

 4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu.

 

 1. Zpracování osobních údajů

5.1 Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta: osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (nákup produktu); kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa); Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy, objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem. Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

5.2 Osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta:

Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník shora uvedeného e-shopu, čímž získáváte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat, získáte přehled o stavu vyřizování Vaší objednávky, a budete mít přístup do archivu svých objednávek.

 

 1. Zdroj osobních údajů

6.1 Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás jako zákazníka při poskytnutí služby (zákazník poskytuje osobní údaje, které správce potřebuje pro dodávku objednaného zboží) nebo v souvislosti s registrací, případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.

 

 1. Doba zpracovávání osobních údajů

7.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 3 let.

 

 1. Zajištění ochrany osobních údajů

8.1 Správce používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

 1. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

9.1 Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě, s výjimkou subjektů zajišťujících prezentaci zboží na webu, jeho distribuci, platební styk a zjišťování Vaší spokojenosti ve vztahu k realizaci objednávky zboží.

 9.2 Správce pro svoji obchodní činnost používá partnery zodpovídající zejména za řádné fungování e-shopu, za dodávku zboží zákazníkům, jakož i za bezpečné platby za dodané zboží. Těmto partnerům může správce za účelem řádného plnění povinností vůči Vám jako zákazníkovi Vaše osobní údaje zpřístupňovat.

S těmito partnery správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

Aktuálně využíváme následující partnery:

Simplia s.r.o. ,IČ: 28486820,

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266

Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

 

 1. Práva zákazníka

10.1 Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Máte možnost se obrátit na správce na e-mail obchod@zvirecieshop.cz, kde mu budou zodpovězeny veškeré důvodné dotazy týkající se problematiky jeho osobních údajů.

10.2 Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze následujícím způsobem:

e-mailovou zprávou na: obchod@zvirecieshop.cz

nebo

písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: Zvířecí shop, Purcnerova 61, 67602 Mor. Budějovice

10.3 Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ujednání

11.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 7.1. těchto Podmínek.

11.2 Zatržením checkboxu „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“ na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.

11.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

11.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.5 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2018

Zajímavosti

Anketa


Váš domácí mazlíček je?

(929)pes
(434)kočka
(200)pták
(373)hlodavec
(114)rybičky
Novinky a aktuality

20. 05.
N&D novinky
      https://www.zvirecieshop.cz/Nove-zbozi?f[vyrobce][0]…více
Rychlý kontakt

Zvirecieshop.cz

Purcnerova 61

67602 Mor. Budějovice

IČ: 74860224

obchod@zvirecieshop.cz

Zákaznická linka:

736 774 841

Výrobci

8 in 1 Pet Products GmbH Acana Champion Petfoods LTD. Animonda petcare GmbH Avicentra s.r.o. BARKING HEADS - Pet Food (UK) Ltd Bosch Tiernahrung GmbH & Co. Brit Care Vafo Praha s.r.o. Brit Premium Vafo Praha s.r.o. Calibra premium NOVIKO a.s. Calibra superpremium NOVIKO a.s. Carnilove Vafo Praha s.r.o. Cibau (Farmina Pet Foods) Eukanuba Ferplast Slovakia s.r.o. (FP) Flexi-Bogdahn International GmbH & Co KG Hill´s Pet Nutrition Hurtta & Co Karlie Flamingo GmbH KONG COMPANY KRUUSE Landguth Heimtiernahrung GmbH N&D (Farmina Pet Foods) NATUREA PETFOODS Nestlé Česko s.r.o. Purina PetCare Orijen Champion Petfoods LTD. Pharma United Royal Canin STAZ s.r.o. Trixie GmbH a Co.KG Versele-Laga nv Vitakraft Zolux S.A.S.
Košík - položek: 0, cena celkem: 0 Kč Do košíku
Uživatel:

Přihlásit | Registrovat
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.